Göç etmek isteyenlerin sayısında artış

Bulgaristan Bilimler Akademisi’ne bağlı Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü ve Milli ve Dünya İktisat Üniversitesi’nden bilimadamlarınin bir araştırmasına göre Bulgaristan vatandaşlarının yurtdışında kaldığı süre ve tasarruf ettiği kaynakların miktarı artıyor. İlk defa yurtdışında yaşayan Bulgaristan vatandaşlarıyla ilgili eğilimler üzerine araştırma yapılıyor. İspanya’da yapılan araştırma, Haziran ayının sonuna doğru hazır olacak. Bir sonraki araştırma Almanya’da yapılacak. Bulgaristan Bilimler Akademisi ve Milli ve Dünya İktisat Üniversitesi’nden bilimadamları, “Batı Avrupa’daki Bulgaristan Vatandaşları” başlıklı ankete ülkeye geri gelenler ve göç etmek isteyenler katıldı.

Araştırmayı yapan bilimadamlarına göre Bulgaristan’ın AB’ye katılmasından sonra insanların yurtdışına göç etme isteği üç kat artmıştır. Yaklaşık 200 bin Bulgaristan vatandaşı, düşük gelir ve tatmin edici olmayan yaşam standardı yüzünden ülkemizde yaşamak istemiyor. 2007 yılından önce çoğu insanlar Bulgaristan’ı aile sebeplerinden dolayı veya iş icabı terk ederken 2007 yılından sonra, yani ülkemizin AB üyesi olmasından sonra çoğunlukla ekonomik nedenlerden dolayı terk ediyor.

Bulgaristan Bilimler Akademisi’ne bağlı Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü’nün Müdür Yardımcısı ve araştırmanın yöneticisi Doç. Veselin Minçev, şunları açıkladı: “Bana sorarsanız bu mutlaka olumsuz bir haber değildir. Biz AB’nin üyesiyiz. Çeşitli AB üye ülkelerindeki yaşam standartları arasındaki farklar göz önüne alınırsa Bulgaristan vatandaşlarının daha iyi yaşamak istemesi gayet normal. Aslında tespit ettiğimiz, kriz ve üyelik sonucu Buglaristan’ın nüfus çekmemesi, daha doğrusu kaybetmesidir.”

Bulgaristanlılar, Avrupa ülkelerinde emeği için iyi ücretler alıyor. Bulgaristan vatandaşları, Avrupa’yı daha çok uzun vadeli olarak yaşamak için değil, çalışmak için seçiyor.

Doç. Veselin Minçev, söylerine şunları da ekledi: “2011 yılında 2007 yılına nazaran Bulgaristan’dan göçmenlerin ortalama yıllık ücreti ve ortalama ikamet süresi artıyor. Yurtdışındaki Bulgaristanlıların tasarruf etme isteğinde de artış kaydediliyor. Tasarruflar miktarının, eskisi kadar olduğu tespit ediliyor.”

Avrupa’da son yıllarda yaşanan ekonomik kriz, Bulgaristan göçmenlerinin yaklaşık yüzde 40’ını geri döndürdü. Bu 450 bin kişinin yarısı, yeniden yurtdışına gitmek niyetindedir. İngiltere, Almanya, İspanya, Yunanistan ve ABD en çok tercih edilen destinasyonlar arasında yer alıyor.

Araştırmada yer alan diğer ilginç bir nokta da var. Yurtdışındaki Bulgaristan vatandaşları, Bulgar katılımıyla kültür etkinliklerini ve Bulgar eğlence yerlerini ziyaret ediyor, ancak ülkemizdeki durumla ilgilenmiyor.

Doç. Veselin Minçev, şunları da söyledi: “Bulgaristan’la ilgilenen ve ilgilenmeyen insanların yaşı çok değişiyor. 45 yaş üzerindekilerden her üç kişiden biri, Bulgaristan’da olup bitenlerle hiç ilgilenmiyor. 31 ile 45 yaş arasındakilar ise, ülkemize en büyük ilgi duyuyor. Gençler, internet üzerinden, daha yaşlılar ise elektornik medyalardan bilgiler alıyor.”

Araştırmaya göre son 10 yılda Bulgar toplumu, daha açık olmuştur ve yurtdışında çalışan Bulgaristanlıları ve de ülkemizde ikamet etmeye ve çalışmaya başlayan yabancı vatandaşları daha iyi kabul etmeye başlamıştır.

Yazı: İliyana Rayçeva
Türkçesi: Rayna İvanova
BNR