Atatürk ve Kırcaali pazarı...

Kırcaali pazarı Cumartesi günleri bir başka olur. Bölgenin köy ve
kasabalarından yüzlercesi il merkezine akın eder. Kırcaali pazarında
ne satılmıyor ki... Sergilerde Atatürk'ün portresi bile satışta.